• Typ projektu: Kompleksowa aranżacja lokalu komercyjnego
  • Powierzchnia: 109 m², 2 gabinety ( gabinet zabiegowy ze sterylizatornią, gabinet lekarski z USG)
  • Zakres prac: Wizualizacje, dokumentacja techniczna, , uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych, nadzór
  • Rok wykonania: czerwiec 2018